Ny installasjon

AA Elektro Installasjon AS leverer alle typer svak- og sterkstrømsinstallasjoner og kan være din komplette leverandør på alt innen elektro.

Internkontroll for næring

Internkontroll for elektriske anlegg i industri og næring er en tjeneste basert på IDV-avtalen (Internkontroll, Drift og Vedlikehold). Denne internkontrollforskriften er en del av HMS avtalen fra 1991. Vi ivaretar elektro delen av denne avtalen noe som i praksis innebærer at AA Elektro Installasjon AS inngår en avtale om:

  • Periodisk oppfølging etter avtale eller årlig kontroll. En eventuelt årlig kontroll i næring er avhengig av anlegget (type anlegg, hva som skal kontrolleres og hvor gammelt anlegget er).
  • Sjekk av det elektriske anlegget. Kontroll for feil og mangler.

Tele og data

AA Elektro Installasjon AS kan tilby følgende innenfor tele og data:

  • Rådgiving og installasjon av spredenett
  • Rådgiving og installasjon av ulike typer svakstrømsprodukter

Belysning

AA Elektro Installasjon AS kan tilby følgende innenfor belysning:

  • Rådgiving og produkter for innendørs belysning
  • Rådgiving og produkter for utendørs belysning
  • Skifte av alle typer lysrør for industri og næring
  • Test og vedlikehold av nødlys-og ledelysanlegg
  • Lysberegning av alle typer lokaler for å teste om lysmengden er i tråd med de krav som settes for å gi gode arbeidsforhold.