Noen av våre referanser

Bilia-Follo-4

Bilia Solbergkrysset Ås (Pågår)

Den nye bilforretningen til Bilia i Ås består av salgshaller, verksted, p-kjeller og delelager med et samlet bruttoareale på 6500m2. Nybygget skal tillfredstille krav til energimerke A.

Vestli skole

Vestli skole (pågår)

Vestli skole består av ny skole og flerbrukshall med kapasitet til 840 elever.

Skolen har fire klasser per årstrinn med en størrelse på 13.000 kvadratmeter. Den skal bygges etter passivhusstandard med bruk av miljøvennlige og bærekraftige materialer.

Holtet Horisont i Kongsveien

Holtet Horisont i Kongsveien

AA Elektro har levert den elektriske installasjonen på Holtet horisont i Oslo. Prosjektet består av 90 leiligheter fordelt på 8 blokker og har et arkitektonisk uttrykk som gjør at det faller naturlig inn i omgivelsene. Vår oppdragsgiver denne gang var en av Skandinavias ledende entreprenørselskap, Veidekke i Norge.

Hoppern skole

Hoppern skole (pågår)

Hoppern Skole blir et fremtidsrettet skolebygg i massivtre med kapasitet til 450 elever.

Skolebygget skal miljøsertifiseres etter Breeam-NOR standarden “Very Good” og det skal installeres egne solcelleanlegg på skole og idrettshall. Prosjektet får en total størrelse på 9900 m2.

Ytre Enebakk skole

Ytre Enebakk skole

Prosjektet besto av ny barneskole i Enebakk kommune med kapasitet til 784 elever og 85 ansatte.

Skolen har en total størrelse på ca. 7.200 m2 BTA med egen flerbrukshall. Er bygget i massivtre med hybridventilasjon og sedumtak.

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kirkegata 18 ble bygget i 1915-1921 for daværende Centralbanken for Norge og var et av byggene som var med på å endre Kvadraturens karakter i starten av forrige århundre til å bli Oslos svar på “City”, med hovedseter for rederiene og de store bankene i nærheten av Norges Bank og Børsen. Bygningene er oppført på Byantikvarens gule liste. Byantikvarens gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Kulturminnene som er oppført i listen har så stor kulturhistorisk og/eller arkitektonisk verdi, at de ønskes bevart. Kirkegata 18, inkl. nabobygget Tollbugata 12, har gjennomgått en omfattende innvendig rehabilitering med skifte av bygningsmessige interiører og installasjon av nye tekniske anlegg.

Vår elektroentreprise er på 35 mill.

Uranienborg skole del 1

Uranienborg skole del 1 (Pågår)

Prosjektet innebærer rehabilitering av Uranienborg skole med kapasitet til ca. 300 elever. Del 1 omfatter aktivitetsbygg og gymbygg fra 1994 og 1925.

Resten av arealet til skolen ferdigstilles i fase 2 og i alt skal det rehabiliteres 5000 m2. Fase 1 i prosjektet ble ferdigstilt til skolestart høst 2018.

Solberg skole

Solberg skole

Vi har på oppdrag fra AF bygg utført den elektriske installasjonen på Solberg skole. Bygget består av 2-parallell barneskole med flerbrukshall.

Bygninger er på 7400 m2 i tre etasjer med flatt tak og er lagt som en integrert del av landskapet og utformet i enkle kubiske former. Utformingen er utført i betong, hulldekker og stål med lyst treverk i vedlikeholdsfritt materiale som gir et robust preg.

Ski Bygg – Butikk belysning

Ski Bygg – Butikk belysning

Vi har hatt ansvar for det elektriske anlegget på alle avdelingene til Ski Bygg AS siden 2000. Her jobber vi kontinuerlig med å holde anlegget i orden samt utfører alle utvidelser. Årlige kontroller av hele anlegget og termofotografering av samtlige tavler.

Oslo Spektrum

Oslo Spektrum

Her har vi hatt rammeavtale siden 2012, hvor vi utfører arbeider etter ønske fra driftsavdelingen. Arbeidene er ofte tavle ombygginger/ utvidelser, arbeider på kjølemaskiner og ventilasjonsanlegg, bytting av belysning, KNX anlegg etc.

Tine Meierier

Tine Meierier

På oppdrag fra Insenti har AA Elektro utført elektroinstallasjonen i forbindelse med ombygging av driftssentralen på fabrikken til Tine på Kalbakken.

Ski bygg Askim

Ski bygg Askim

AA Elektro Inst. AS har utført elektroinstallasjonen på det nye bygget til Ski Bygg i Askim. Bygget inneholder butikk, lager og administrasjon på til sammen 2500m2.

Caspersen foto

Caspersen foto

På oppdrag fra Bermingrud har vi utført den elektriske installasjonen på det nye lagerbygget til Caspersen foto. Bygget består av lagerbygg på 2500m2 med 600m2 kontorfløy.