Til våre kunder som har kjøpt Easee ladestasjon.

Etter at Svenske myndigheter stoppet salget av Easee ladestasjoner er det kommet mange henvendelser om det samme vil skje i Norge.

Salgsforbud er ikke iverksatt i Norge, og Norske myndigheter ved Nkom og DSB arbeider med saken og vil komme med mer informasjon om hvordan dette skal håndteres i Norge.

For mer informasjon følg link.

https://www.nkom.no/aktuelt/sporsmal-og-svar-om-easee-ladere-og-vedtaket-i-elsakerhetsverket?fbclid=IwAR02259FlT0P7bD7uuy4Yxf8JSzq3i4PQMovwxoziatTRFPoMFILN0lY9ZU

https://www.nelfo.no/artikler/2023/mars/om-easee-ladebokser/

Har dere ytterligere spørsmål rundt saken, kontakt oss på e-post:

firmapost@aaele.no