Project Description

Vi har hatt ansvar for det elektriske anlegget på alle avdelingene til Ski Bygg AS siden 2000. Her jobber vi kontinuerlig med å holde anlegget i orden samt utfører alle utvidelser. Årlige kontroller av hele anlegget og termofotografering av samtlige tavler.