Tlf. 64 87 01 80

ÅPENHETSLOVEN

AA Elektro Installasjon AS stiller høye krav til kvalitet, HMS, klima/miljø og andre elementer innen bærekraft. For oss selv, våre leverandører og forretningspartnere.

AA Eektro

Gjennom vår godkjenning som Miljøfyrtårnbedrift og Startbank-bruker, en godkjenning for bygge- og anleggsnæringen, må vi ved hver revisjon/fornyelse dokumentere at vi oppfyller kravene som stilles i lover og forskrifter.

Våre leverandører og samarbeidspartnere er etablerte og seriøse aktører som vi har hatt et forhold til i en årrekke, og derigjennom har god kjennskap til. For å dokumentere at også disse følger opp sine forpliktelser, har vi utarbeidet og sendt ut en leverandørerklæring med en rekke spørsmål til de største leverandørene. Leverandørerklæringen tar for seg forholdet til åpenhetsloven, kvalitet, oppfølging av underleverandører, miljø og etiske retningslinjer. Ingen av svarene vi har fått tilsier at vi må iverksette ytterligere aktsomhetsvurderinger mot en eller flere av våre leverandører.

Denne aktsomhetsvurderingen opp mot oss selv og våre leverandører gjennomføres årlig i 1. kvartal, samt ligger ved tilbudsforespørsler i våre prosjekter. Gjennom selskapets strategiprosess har vi valgt å sette søkelys på følgende av FNs bærekraftsmål:

7: Ren energi til alle
8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Klikk her for å lese leverandørerklæringen


Hvis det er spørsmål og/eller uklarheter knyttet til ovennevnte, ta kontakt med daglig 
leder, Christer Englund på e-post christer@aaele.no.

SuperhELt med tekst
superman up

LURER DU PÅ NOE?

Vi tar gjerne en prat med deg. Vi tilbyr gratis digital befaring eller bare en prat på telefon.