Tlf. 64 87 01 80

TJENESTER

SIKRINGSSKAP

Som elektroinstallatør spiller AA Elektro en viktig rolle i å sikre at eneboliger har trygge og pålitelige elektriske installasjoner. En viktig del av dette arbeidet er oppgradering av sikringsskap. Et sikringsskap er hjertet i det elektriske anlegget i en bolig, og det er avgjørende å sikre at det er i samsvar med dagens forskrifter og møter boligens strømbehov. Her er noen av tjenestene AA Elektro kan tilby når det gjelder oppgraderinger av sikringsskap i eneboliger:

Sikkerhetsvurdering og inspeksjon

AA Elektro kan utføre grundige sikkerhetsvurderinger og inspeksjoner av eksisterende sikringsskap i eneboliger. Dette innebærer å vurdere tilstanden til sikrings skap, sikringer, jordfeilbrytere og andre komponenter for å identifisere eventuelle feil eller mangler. Gjennom grundig inspeksjon kan vi identifisere behovet for oppgradering og modernisering av sikringsskapet.

Kapasitetsvurdering og oppgradering

Eneboliger kan oppleve økt strømforbruk over tid på grunn av installasjon av nye elektriske apparater, utvidelser eller endringer i bruken av boligen. AA Elektro kan vurdere boligens nåværende og fremtidige strømbehov og anbefale nødvendige oppgraderinger av sikringsskapet for å håndtere økt kapasitet. Dette kan inkludere installasjon av større strømsikringer, utskifting av gamle sikringsskap med moderne skap som har flere kurser og bedre overbelastningsvern, og tilpasning av sikringsskapet til boligens behov.

Jordfeilbeskyttelse

Jordfeilbeskyttelse er en viktig sikkerhetsfunksjon i eneboliger. AA Elektro kan  installere og oppgradere jordfeilbrytere i sikringsskapet for å beskytte mot elektriske feilstrømmer og redusere risikoen for elektrisk støt og brann. Dette inkluderer installasjon av jordfeilautomater (RCD) som kan oppdage små strømlekkasjer og utløse automatisk for å avbryte strømmen.

SIKRINGSSKAP

Som elektroinstallatør spiller AA Elektro en viktig rolle i å sikre at eneboliger har trygge og pålitelige elektriske installasjoner. En viktig del av dette arbeidet er oppgradering av sikringsskap. Et sikringsskap er hjertet i det elektriske anlegget i en bolig, og det er avgjørende å sikre at det er i samsvar med dagens forskrifter og møter boligens strømbehov. Her er noen av tjenestene AA Elektro kan tilby når det gjelder oppgraderinger av sikringsskap i eneboliger:

Sikkerhetsvurdering og inspeksjon

AA Elektro kan utføre grundige sikkerhetsvurderinger og inspeksjoner av eksisterende sikringsskap i eneboliger. Dette innebærer å vurdere tilstanden til sikrings skap, sikringer, jordfeilbrytere og andre komponenter for å identifisere eventuelle feil eller mangler. Gjennom grundig inspeksjon kan vi identifisere behovet for oppgradering og modernisering av sikringsskapet.

TJENESTER

Sikringsskap

Jordfeilbeskyttelse

Jordfeilbeskyttelse er en viktig sikkerhetsfunksjon i eneboliger. AA Elektro kan  installere og oppgradere jordfeilbrytere i sikringsskapet for å beskytte mot elektriske feilstrømmer og redusere risikoen for elektrisk støt og brann. Dette inkluderer installasjon av jordfeilautomater (RCD) som kan oppdage små strømlekkasjer og utløse automatisk for å avbryte strømmen.

Kapasitetsvurdering og oppgradering

Eneboliger kan oppleve økt strømforbruk over tid på grunn av installasjon av nye elektriske apparater, utvidelser eller endringer i bruken av boligen. AA Elektro kan vurdere boligens nåværende og fremtidige strømbehov og anbefale nødvendige oppgraderinger av sikringsskapet for å håndtere økt kapasitet. Dette kan inkludere installasjon av større strømsikringer, utskifting av gamle sikringsskap med moderne skap som har flere kurser og bedre overbelastningsvern, og tilpasning av sikringsskapet til boligens behov.

REFERANSEPROSJEKTER

Få en oversikt over prosjektene vi har utført og hva vi kan hjelpe deg med.

INSPIRASJON

* SE OG BLI INSPIRERT *

* SE OG BLI INSPIRERT *